Parapantismul (Paragliding)

Parapantismul sau zborul cu parapanta este un sport aeronautic recreativ sau competiþional. Parapanta face parte din categoria aparatelor de zbor dirijabile uºoare. Este de multe ori privit ca un sport mai riscant decât este în realitate. Bineînþeles cã existã un mare potenþial de rãnire pentru cei ignoranþi sau cei rãu pregãtiþi. Siguranþa în acest sport este direct proporþionalã cu îndemânarea ºi simþul pilotului. Este important de ºtiut cã aproape toate accidentele de zbor cu parapanta sunt datorate erorilor de pilotaj. Echipamentul de parapantism este foarte bine construit ºi dacã este folosit cu grijã nu va ceda niciodatã. De exemplu, o parapantã obiºnuitã are 30 de corzi conectate la coloane ºi fiecare dintre ele este atât de rezistentã încât poate susþine întreaga greutate a pilotului. Din punct de vedere aerodinamic parapantele noi, din afara categoriei celor avansate sau de competiþie, tind sã-ºi revinã din majoritatea incidentelor fãrã intervenþia pilotului. Dat fiind faptul cã echipamentul omologat nu va ceda, se poate spune cã parapantismul este un sport foarte sigur. Pilotul însuºi este indicatorul nivelului sãu de siguranþã în zbor. În general pilotul bun nu va zbura în locuri care prezintã provocãri (riscuri) nerezonabile pentru nivelul sãu de pregãtire. Pilotul bun nu se va lãsa influenþat de exemplele negative ale altora. Pilotul bun va zbura doar în zile cu vreme favorabilã pentru zbor. Turbulenþa în toate formele ei este duºmanul nr.1 al zborului cu parapanta. Deoarece parapantele nu au o structurã solidã, forma lor poate fi deformatã de cãtre un curent descendent rãzleþ sau de ceva asemãnãtor. Din acest motiv turbulenþa sau condiþiile care favorizeazã turbulenþa sunt factorul principal pentru a stabili dacã vremea este potrivitã pentru zbor.

Vremea care prezintã urmãtoarele caracteristici trebuie evitatã:
  • vitezã excesivã a vântului sau furtunã. Majoritatea piloþilor nu vor decola în vânt cu vitezã mai mare de 24 km/orã. Vânturile intense cresc efectul turbulenþei mecanice. Condiþiile de furtunã fac decolãrile ºi aterizãrile periculoase ºi cresc ºansele de prãbuºire în timpul zborului.
  • o direcþie a vântului care nu permite decolarea sau aterizarea în contra sa. Decolãrile cu vânt din spate trebuie evitate cu orice cost. Asiguraþi-vã cã vântul din faþã nu este de fapt un „rotor”. Rotorul are forma unei turbulenþe mecanice.
  • instabilitate atmosfericã excesivã, indicatã parþial de dezvoltarea (apariþia) norilor de tip cumulus sau în cel mai rãu caz formarea norilor cumulo-nimbus. Aceste condiþii contribuie la turbulenþe. Dacã sunt nori cumulo-nimbus (furtunã) undeva în jur, poate exista efectul unei instabilitãþi atmosferice chiar în locul unde eºti.
  • ploaie sau zãpadã. Deoarece parapanta este fãcutã din material þesut, aceasta are capacitatea de a absorbi umezealã. Greutatea unei aripi este criticã pentru performanþa acesteia. Astfel, dacã aripa absoarbe umezealã devine grea ºi poate opri zborul în orice moment. De asemenea este mai greu de controlat ºi instabilã.
Sursa: www.wikipedia.orgSponsori

Apa minerala Tusnad
Izvorul Zanelor
Hotel Fortuna
Adventure Expert
Magyar Turisztikai Ügynökség
Baile Tusnad si imprejurimile

Parteneri

Primaria Cozmeni
Primaria Baile Tusnad

Parteneri media

Think outside the box
Transindex.ro

Pagini partenere

Paramania.ro
Turbulencia
CloudBase
Nimbus No Limits
Balon Zbor