Regulament

Înscrierile se pot realiza pe situl : www.extremesport.ro/tusnadpg/

Taxa de participare: 30 EURO
, cei înscriºi vor  apãrea pe websiteul concursului TusnadPg 13.

Regulament:
Principalul regulament este sectiunea 7 de la F.A.I.(Federatia Aeronautica Internationala).

Reguli locale:
Tuºnad PG. este o competiþie destinatã parapantiºtilor deținãtori de licenþã FAI. din România, din strãinãtate și participanții care au licențã de pilot.
Pot participa ºi piloþii fãrã licenþã FAI în cazul în care se înscriu la categoria "speranțele viitorului".
În cazul nedeþinerii de licența FAI, acesta se poate obține ºi la faþa locului.

DECOLAREA.
Ordinea de decolare a concurenþilor ºi locul de decolare va fi specificatã la brifing.
Redecolarea este permisã doar cu acordul arbitrului principal.

PENALIZÃRI.
Cei care nu respecta locul de decolare ºi disciplina de concurs vor fi descalificaþi din manºa respectivã, sau din competiþie.
Sportivii care vor sãvârºi abateri regulate de la regulament sau cu privire la prioritatea de zbor vor fi excluºi din competiþie la a doua abatere.
Schimbarea neautorizatã a parapantei între manºe se penalizeazã cu 1000 pct. de penalizare.
Este interzisa decolarea fãrã echipament de zbor complet.
Se considerã echipament complet : parapanta, seleta cu protecþie dorsalã, paraºuta de rezervã, cascã de protecþie, bocanci.

CONTESTAÞII.
Contestaþiile cu privire la modul de desfãºurare a concursului se vor depune la terminarea manºei care se contestã, dar nu cu mai mult de o orã de la terminarea manºei. Depunerea contestaþiei este însoþitã de suma de 50 EURO, sumã care va fi returnatã dacã contestatarul are câºtig de cauzã.

Contestaþiile pot fi depuse doar în scris.

ECHIPAMENTUL DE ZBOR.
Echipamentul de zbor trebuie sã fie complet, sã cuprindã: parapanta, seleta, paraºuta de rezervã, cascã de protecþie.
Parapanta nu poate fi schimbatã în timpul manºelor decît dacã s-a deteriorat ºi nu mai poate fi folositã

CONDIÞIILE METEO.
Dacã vântul va depãºi 7 m/s manºa se suspendã.

Premii :

Se vor acorda cupe ºi diplome pentru câºtigãtorul fiecãrei etape.

Se va acorda diplome de merit pentru primii trei clasaþi la sfârºitul fiecãrei etape la cele douã clase: senior ºi feminin.

NOTÃ.
Organizatorii îºi rezervã dreptul de a selecta concurenþii.
Piloþii neînscriºi în concurs nu vor zbura cât timp fereastra de zbor a concursului este deschisã, ei având posibilitatea decolãrii înainte ºi dupã închiderea ferestrei de zbor. Aceste reguli pot fi modificate ori de câte ori organizatorii considerã necesar.

Organizatori : Clubul Sportiv Extreme,

Director de concurs:
Sponsori

Apa minerala Tusnad
Izvorul Zanelor
Hotel Fortuna
Adventure Expert
Magyar Turisztikai Ügynökség
Baile Tusnad si imprejurimile

Parteneri

Primaria Cozmeni
Primaria Baile Tusnad

Parteneri media

Think outside the box
Transindex.ro

Pagini partenere

Paramania.ro
Turbulencia
CloudBase
Nimbus No Limits
Balon Zbor